S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
Обкладинка

logo slinger

"УВАГА!!!"
З 1.01.2024 р. підтримка даної версії підручника буде припинена.
Власникам з питань продовження роботи звертатись admin@pto.org.ua
 • Реєстрація

4.5.1. Підготовка до виконання стропальних робіт

Стропальні роботи проводять у відповідності з проектом виконання робіт, технологічними картами або технологічними схемами.

Проект виконання робіт (ПВР) розробляють відповідно до державних та галузевих стандартів, технічних умов (ТУ) і інших нормативних документів (НД). ПВР  має зокрема передбачати:

 • місця встановлення вантажопідіймальних кранів із зазначенням робочої та небезпечної зони роботи кранів (мал. 4.5.1), визначених відповідно до вимог нормативної документації, а також заходи щодо обмеження, за необхідності, робочої зони роботи крана;

Малюнок 4. 5.1.1. Установка кранів:

а - що пересуваються по наземних кранових  шляхах; б - що пересуваються по надземних кранових  шляхах

 • відповідність вантажопідіймальних кранів, що використовуються, умовам виконання монтажних робіт щодо вантажопідіймальності, висоти  підій­мання, вильоту;

 • забезпечення допустимих безпечних відстаней до струмопровідних частин, а також безпечних відстаней наближення до будов і місць складування виробів і матеріалів;

 • місця руху міського транспорту та   пішоходів;

 • умови встановлення та роботи вантажопідіймальних кранів поблизу укосів котлованів або канав;

 • умови безпечної роботи декількох вантажопідіймальних кранів розташованих поруч або на одній чи паралельних коліях,  у  разі коли робочі зони цих кранів перетинаються;

 • переліки і маси вантажів, що переміщуються вантажопідіймальними кранами, і знімних вантажозахоплювальних пристроїв, що застосовуються  під час переміщення, а також графічні зображення (схеми) стропування цих вантажів;

 • місця та габарити складування вантажів,  під'їзні шляхи тощо;

 • заходи  щодо безпечного проведення робіт з урахуванням конкретних умов на дільниці, де встановлений вантажопідіймальний кран (огорожа майданчика, монтажної зони, охоронної зони ПЛ, місця стоянок автотранспорту під час розвантаження, місця перебування водія під час розвантаження, кранової колії, рівень освітлення в темний час доби тощо).

Технологічні карти або технологічні схеми містять:

 • технічні рішення і вказівки способу монтажу окремих складних видів устаткування, будівельних конструкцій, укріплених вузлів або блоків технологічних трубопроводів;

 • способи контролю положення устаткування, конструкцій і елементів оснащення для стропальних робіт;

 • рішення по механізації трудомістких ручних операцій;

 • вимоги по забезпеченню безпечних умов виконання робіт;

 • способи стропування монтованого устаткування або конст­рукцій;

 • специфікації монтажних і стропальних засобів (включаючи механізований інструмент і засоби малої механізації) і матеріалів;

 • схеми стропування вантажів;

 • типи кранів, їх вантажопідйомності і місця установки;

 • маси переміщуваного вантажу і типу вантажозахоплювального пристрою;

 • порядок виконання робіт з вказівкою місць знаходження стропальника.

До початку виконання робіт і використання вантажопідіймальних машин працівник, відповідальний за безпечне виконання робіт вантажопідіймальними кранами і машинами, знімними вантажозахоплюваль­ними пристроями, тарою  (додаток 1, 7.4), зобов'язаний провести заняття з кранівниками, стропальни­ками, монтажниками по вивченню ПВР, техно­логічних карт і схем. Про проведення заняття (інструктажу) робиться запис у вахтен­ному журналі кранівника і журналі реєстрації інструктажів.

У тих випадках, коли зона, що обслуговується вантажопідіймальним краном чи машиною, повністю не оглядається з кабіни, та між машиністом і стропальником  відсутній радіо - або телефонний зв'язок, для передавання сигналів машиністу крана повинний бути призначений сигнальник.  Сигнальник призначається з числа стропальників працівником, що відповідає за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними  кранами.