S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
Обкладинка

logo slinger

"УВАГА!!!"
З 1.01.2024 р. підтримка даної версії підручника буде припинена.
Власникам з питань продовження роботи звертатись admin@pto.org.ua
  • Реєстрація

4.3.8. Стропування залізобетонних виробів

Для стропування залізобетонних колон використовують спеціальні отвори в оголовку колони і грати в двохвіткових колонах, а також виступаючі консолі (мал. 4.3.8.1). Як вантажозахоплювальні пристосування можуть використовуватися траверси з двома стропами (універсальним і полегшеним), які обхвачують консоль колони. Таким же способом можна піднімати одно- і двохвіткові колони, використовуючи фрикційні захоплення. Застосовують також траверси з штирями, які вставляють в отвір колони. Балансирні траверси дозволяють повертати колону в робоче вертикальне положення в процесі її переміщення, тому їх часто застосовують при монтажі колон з транспортних засобів.

Малюнок 4.3.8.1. Стропування колон за допомогою вантажозахоплювальних пристосувань:

а — траверси і стропів; б — траверси і фрикційного захоплювача; в — траверси і вилкового захоплювача; г — самобалансирної траверси зі скобами; 1 — залізобетонна колона; 2 — полегшений строп; 3 — універсальний строп; 4 — траверса, 5 — фрикційний захоплювач; 6 — підвіска; 7 — штир; 8 — балансирний строп.

Для стропування підкранових балок можна застосовувати напівавтоматичні стропи, які обхвачують балку з двох кінців, і траверси з напівавтоматичними захоплювачами (мал. 4.3.8.2). Для підйому залізобетонних підкранових балок також використовують отвори у верхньому поясі балки для кріплення рейок кранів, крізь які пропускають строп. Крайні підкранові балки зазвичай піднімають разом з гальмівною балкою траверсою із захоплювачем і гаком. Захоплювачі кріплять до верхньої полиці підкранової балки; до гальмівного майданчика траверсу кріплять гаками.

Мал. 4.3.8.2. Стропування за допомогою вантажозахватних пристосувань залізобетонної балки покриття довжиною до 12 м траверсой із захоплювачами:

1 — балка покриття; 2 — строп; 3 — замок; 4 — канат; 5 — траверса; 6 — захват

Кроквяні і підкроквяні ферми (мал. 4.3.8.3) стропують за допомогою траверси з напівавтоматичними захоплувачами, які дозволяють виконувати розстропування з монтажних майданчиків, а в необхідних випадках — із землі. Ферми прольотом 18 м стропують за дві точки (у вузлах), ферми прольотом 24, 30 і 36 м — за чотири.

 Мал. 4.3.8.3 – Стропування кроквяних залізобетонних ферм:

а – сегментних довжиною 18м; б – з паралельними поясами завдовжки 24 м; 
в — сегментних завдовжки 24 м; г — сегментних завдовжки 30 м; 1 — траверси;
2 — стропи.

Увага! Не дозволяється підіймання залізобетонних і бетонних виробів масою понад 500 кг, що не мають маркування та позначення про фактичну масу.

При стропуванні лісоматеріалів звичайні стропи не можуть повною мірою відповідати вимогам при виробництві робіт. При розчепленні і витягуванні стропів з-під пачки відбувається розкочування лісоматеріалів.

Раціональніше застосовувати напівжорсткі стропи з траверсами.  Знаходять застосування і захоплення грейферів, що навішуються на автонавантажувачі. Стропування  лісоматеріалів показано на мал. 4.3.9.1

Малюнок 4.3.9.1. Стропування лісоматеріалів:

напівжорсткі стропи для пиломатеріалів (а — довгомірних; б— короткомірних; в — круглих короткомірних; г — довгомірних в пакетах) і траверси для лісоматеріалів (д — короткомірних; е — довгомірних; ж  — штабелів)

Колоди і пиломатеріали при вантаженні і розвантаженні стропують вантажозахоплювальними засобами. Найпростішими, надійнішими і дешевшими вважаються універсальні і полегшені стропи. Підйом колод універсальними стропами показаний на малий. 4.3.9.2.  Недолік цього способу полягає в тривалості зачіпки і розстропуванні вантажу.

Для стропування колод і пиломатеріалів можна успішно використовувати стропи з вільним гаком, що легко пересувається по канату залежно від розміру вантажу, що піднімається. Після опускання і укладання колод або пиломатеріалів петля стропу швидко знімається з рухомого гака і легко витягується з-під вантажу. Пристосування дуже зручне у експлуатації і просте у виготовленні.

Пристосування з петлями, що самі відткриваються, складається із сталевих канатів з петлями, ланцюгів, відкидних гаків, що повертаються в шарнірах під дією вантажів, і траверси, яка підвішується на гак крана. Звільнення колод відбувається автоматично після опускання гака і укладання їх на місце. При цьому канати, що звільнилися від натягнення, опускаються вниз. Відкидні гаки під дією ваги важків повертаються в шарнірах, і петля канатів зісковзує з гаків. Для повного звільнення колод від канатів потрібно підняти гак крана і витягнути кінці каната з-під вантажу.

Мал. 4.3.9.2.  Стропування колод:

а — універсальними стропами; б — полегшеними стропами з вільним гаком;  в — траверсою з петлями, що самі відткриваються; 1 — сталеві канати з петлями; 2 — ланцюги; 3 — шарніри; 4 — відкидні гаки; 5 — важки; 6 — траверси

Стропування колод пакетами. Перевага пакетного способу стропування колод полягає в максимальному використанні потужності вантажопідйомних кранів. При вантаженні і вивантаженні колод пакетами доцільно застосовувати спеціальний захват-траверсу з двома довгими полегшеними стропами.

Довгомірний круглий ліс пакетують за допомогою багатооборотних гнучких стропів. У цих стропах нижня частина, що несе, складається з коротких ланок, виготовлених із смугової сталі, які сполучені чотирикутними рамками. Верхня замикаюча частина — ланцюгова із замком важеля. До кінцевих ланок частини, що несе, приєднані вантажні кільця. Перетин пакету овальний. При укладанні у вагоні він розплющується, забезпечуючи хороше використання його ємкості. Вантажопідйомність стропа 5 т,  власна маса 15 кг, максимальна маса пакету 10т, довжина колод в пакеті 4,5... 6,5 м.

Мал. 4.3.9.3 - Стропування дощок, брусків, шпал  рамним захоплювачем:

1-рама; 2 - затиски; 3 ланцюгові розтяжки, 4-підвіски.

Поштучне транспортування колод великого діаметру виконують за допомогою кліщових захоплювачів або спеціальних гаків. Кліщовий захоплювач складається з пари важелів і траверси і придатний для підйому однієї-двох колод. Захоплювач із загостреними гаками, попарно приєднаними до групового стропа, одночасно піднімає два, чотири, шість і коротших, але товщих колод. Колоди захоплюються кліщовими захоплювачами, їх розстропування відбувається за рахунок напівавтоматичних захоплювачів, а стропування загостреними гаками — уручну.

Стропування дощок, брусів і шпал.Для стропування подібних вантажів, окрім звичайних вантажозахоплювальних засобів, застосовують рамний захоплювач (мал. 4.3.9.3). Він складається з рами, затисків, канатних або ланцюгових розтяжок. На рамі закріплюють підвіски. Захоплювач опускається на призначений для підйому пакет матеріала, заздалегідь укладений на підкладки. Під пакет підводять металеві бруси, кінці яких протягують в петлі підвісок. Піднятий вантаж щільно стискають важелі, оберігаючи його від розвалу при хитавиці.

Перевантаження пакетів круглого лісу — довгоміру. Дпя перевантаження пакетів круглого лісу в напівжорстких стропах використовують напівавтоматичні захоплювачі. Захватний пристрій складається з траверси, яку за допомогою тросів і кільця підвішують на гак вантажопідйомного крана. Гаки, що входять в зачеплення з пакетом, прикріплені до підвішених до нижньої частини траверси ланцюгів. У рамі траверси змонтовані два вали, на яких насаджені важелі з тросами управління. Вали сполучені зубчатими секторами і поворотними пружинами. Для управління гаками на траверсі встановлений замок, який пов'язаний з валом. У неробочому стані важелі під дією маси вантажу опускаються в крайнє нижнє положення і троси слабшають. Гаки вільні і при наведенні на пакет заводяться в кільця напівжорсткого стропа. Після застропування пакет переміщується краном на склад або на рухомий склад. При укладанні на місце траверса опускається вниз. При цьому вантажна тяга слабшає, важелі під дією пружин повертаються, тяги підводиться і фіксують замок у верхньому положенні. При підйомі траверси троси управління натягаються і виводять гаки із зачеплення з проушинами стропа, захоплювач звільняється від вантажу.

Перевантаження короткомірного круглого лісу. Для перевантаження короткомірного вантажу — круглого лісу, застосовують стропи (мал. 4.3.9.4) і контейнери. Спеціальні стропи заздалегідь укладають в мірні верстати. Строп складається з двох канатів. Один з них з петлями і коушами по обох кінцях розташовують під пакетом. Гаки з роликами в проушине іншого каната заводять в петлі першого. В процесі підйому пакет затягується. Канат звільняється в процесі укладання пакету на місце за рахунок виводу одного з гаків з петлі першого каната.

Мал. 4.3.9.4. Перевантаження короткомірного круглого лісу:

а — стропи, заздалегідь укладені в мірний верстат; б — затягування пакету в процесі підйому; в— захоплення з контейнером; 1 — сталевий строп;

2 — траверси; 3 — стрижні; 4 — гаки, якими зачіпляють трубчасті косинці в нижній частині  контейнера.

Перевантаження пакетів круглого лісу в спеціальних контейнерах включає чотири сталевих стропи, прикріплених до підвішуваної на гак крана траверс. До нижньої частини стропів підвішені стрижні з круглої сталі, які гаками зачіпляють трубчасті косинці в нижній частині контейнера. Довжина стрижнів повинна відповідати висоті контейнера.