S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
Обкладинка

logo slinger

"УВАГА!!!"
З 1.01.2024 р. підтримка даної версії підручника буде припинена.
Власникам з питань продовження роботи звертатись admin@pto.org.ua
  • Реєстрація

4.3.5. Стропування деталей машин, корпусів, рам

Стропування деталей типу шестерень, вінців, шківів, маховиків, бандажів проводиться за виступаючі частини або за хрестовини ув'язкою, або спеціальними захоплювачами. Як правило, для стропування використовуються конструктивні і технологічні деталі і вікна. Для індивідуального і групового транспортування деталей у горизонтальному положенні використовують полегшені стропи одновіткові універсальні і багатовиткові із захоплюючими елементами.

Бандажі і колеса захоплюють за обід зашморгом, простим обхватом, стропом із спеціальним гаком, безкінечним стропом простим обхватом (мал.4.3.5.1, а — г). Колеса, шестерні з маточинами можна захоплювати простим обхватом під спицю маточини, за спицю маточини, можна використовувати для стропування отвори в маточині для захоплення її стропом з сережкою (коромислом), одновітковим стропом з петлями (мал.4.3.5.1, д, ж, л).

Складні шестерні і бандажі, що мають фланці, можна захоплювати зашморгом безкінечним стропом або одногілковим стропом (мал.4.3.5.1, з, і). Стропування струбцинами можна   проводити за корпус деталі   (мал.4.3.5.1, к), або простим обхватом з кріпленням стропа струбцинами для запобігання його сповзанню з деталі і оберігання від перевертання і падіння. Транспортування оброблених деталей захопленням за центральні отвори рекомендується тільки в крайніх випадках, коли інше кріплення неможливе. Це пов'язано з тим, що центральні отвори служать базою і їх пошкодження небажане.

У випадках, коли перевозиться велика кількість однакових деталей протягом тривалого часу, доцільно користуватися спеціальними захоплювачами, що дозволяють автоматизувати навантажувально-розвантажувальні і настановні операції.

Мал.4.3.5.1. Схеми стропування деталей типу шестерень, шківів, вінців, маховиків, бандажів для транспортування їх з горизонтально розташованою віссю: а — обхват зашморгом за обід; б — простій обхват за обід; в — захоплення за обід спеціальним гаком; г — обхват за обід безкінечним стропом; д — простий
обхват за обід з маточиною; е — простий обхват за спицю маточини; ж — захоплення за спицю маточини сережкою (коромислом); з — обхват зашморгом за корпус безкінечним стропом; і — обхват зашморгом одновітковим стропом; к — захоплення за допомогою вантажної струбцини; л — обхват за корпус із закріпленням вантажними струбцинами; м — захоплення за отвори в корпусі

Для транспортування шестерень, вінців, шківів, маховиків, бандажів з вертикально розташованою віссю використовують полегшені універсальні стропи, багатовіткові стропи з гаками та іншими захоплюючими пристосуваннями.

Якщо на деталях є конструктивні виступи, то стропування найчастіше ведуть полегшеним стропом простим обхватом (мал.4.3.5.2, а), за наявності ребер і спиць можна стропування проводити багатовітковим і одновітковим стропами, захоплюючи за ребра або спиці, як показано на мал.4.3.5.2, б, з, к при непарній і парній їх кількості. Якщо в деталях є отвори, то для стропування використовують сережки (коромисла) або обхват стропами через отвори (мал.4.3.5.2, в, з). При використанні багатовіткових стропів з гаками стропування деталей з ребрами і спицями проводять з обхватом спиці і зачіпкою гаком за обід (мал.4.3.5.2, до). Транспортування описуваних деталей сережками (коромислами) за центральний отвір не рекомендується, оскільки стійкої рівноваги їх при перевезенні досягти не вдається. Кільця, втулки, вінці, бандажі, що не мають маточин і спиць, залежно від їх розміру стропують на дві або три вілки петлею зашморгом (мал.4.3.5.2, ж). Допускається простий обхват двома стропами з фіксацією положення стропів гвинтовими струбцинами (мал.4.3.5.2, л).

Вантажними струбцинами стропують деталі, що не мають отворів, окрім центрального (мал.4.3.5.2, д). Перед транспортуванням необхідно обов'язково перевірити рівновагу деталі. При стропуванні деталей невеликого розміру і малої маси допускається застосовувати стропи з прядивних або полімерних матеріалів (не допускається користуватися цими стропами в гарячих цехах). Конічні шестерні можна стропувати багатовітковими (три-чотиривітковимими) стропами з гаками або струбцинами (мал.4.3.5.2, г, д).

Мал.4.3.5.2.  Схеми стропування деталей типу шестерень, шківів, вінців, маховиків, бандажів для транспортування з вертикально розташованою віссю:

а — захоплення простим обхватом за конструктивні виступи; б — захоплення простим обхватом трьома стропами за спиці при непарній кількості спиць; в — захоплення стропами з сережками (коромислами); г — захоплення стропами з гаками; д — захоплення стропами з вантажними струбцинами; е — захоплення зашморгом одновітковими стропами за обід; ж — захоплення трьома одновітковими стропами подвійним обхватом з прокладками; з — захоплення простим обхватом двома одновітковими стропами за отвори в маточині при чіткій кількості отворів; і — захоплення корпусної деталі двома безкінечними ланцюговими стропами простим обхватом за технологічні виступи; к — захоплення шківа двовітковим стропом з вантажними струбцинами за маточини при чіткій їх кількості; л — захоплення обода простим обхватом двома стропами за допомогою фіксації положення стропів гвинтовими струбцинами.

Стропування корпусів і рам (мал.4.3.5.3) здійснюють за постійні спеціально передбачені місця зачіпки: цапфи, проушины, рими і тому подібне. Стропування корпусів в звичайному положенні можна проводити на дві вітки, а при транспортуванні основою вгору — за чотири, оскільки центр тяжіння деталі в останньому випадку знаходиться вищим за точки зачіпки, і деталь нестійка. Корпуси, що мають фланці, стропують універсальними або полегшеними стропами струбцинами, кліщовими захоплювачами, гаками, а якщо у фланцях є отвори, то застосовують штирі, сережки (коромисла). Рами, зібрані з профільного металу, можна захоплювати кліщовими захоплювачами, що відповідають профілю металу.

Мал.4.3.5.3.  Стропування корпусів і рам:

а — за приливи безкінечним ланцюговим стропом; б — в обхват двома безкінечними ланцюговими стропами; в — за торцеві приливи безкінечним ланцюговим стропом; г — за приливи полегшеними стропами з петлями; д — те ж, з гаками; е — за фланці полегшеним безкінечним стропом; ж — за цапфи канатним стропом; з — за штирі; і — корпуси з бічними карманами полегшеним стропом з коромислом; к — за фланець з полегшеним стропом з вантажними струбцинами; л — за фланець багатовітковим стропом з гаками; м — те ж, за бічне вікно; н — те ж, за верхнє вікно; о — корпуси за верхнє вікно багатовітковим стропом з коромислом; п — за ребро жорсткості за допомогою   багатовіткового стропа   із  спеціальним   кліщовим   захоплювачем.

Часто доводиться транспортувати корпуси редукторів, які, як правило, мають спеціальні місця для стропування. Приклади строповок корпусів редукторів наведені на мал.4.3.5.4.

Мал.4.3.5.4.  Приклади стропування корпусів редуктов:

а — двома одновітковими стропами різної довжини обхватом за корпус; б — чотиривітковим стропом за цапфи в нормальному положенні; у — те ж. у перевернутому положенні; г — за рами двома одновітковими  стропами;  д — гаками  за  проушини  двовітковим  стропом. 

Для транспортування корпусних деталей довжину стропов слід підбирати так, щоб деталь займала при транспортуванні горизонтальне положення, під гострі кромки, що торкаються канатів стропів, підкладати підкладки з дерева або інших матеріалів, що забезпечують збереження канатів.