S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
Обкладинка

logo slinger

"УВАГА!!!"
З 1.01.2024 р. підтримка даної версії підручника буде припинена.
Власникам з питань продовження роботи звертатись admin@pto.org.ua
  • Реєстрація

3.8. Траверси

Траверси призначені для підйому краном довгомірних та великогабаритних вантажів.

Основною частиною траверси є балка 2, або ферма, до якої  підвішуються канатні або ланцюгові гілки 1(мал. 3.8. а, б).

Траверси оберігають вантажі, які  піднімаються, від дії стискаючих зусиль, що виникають при нахилі стропів.  Застосування похилих стропов  призводить до втрати корисної висоти підіймання вантажу краном таких деталей як балки, рами, ферми та інш.

Стропи, які скомбіновані з траверсою, не мають таких недоліків і застосовуються для підіймання вантажів довжиною 12м і більше.

Існує безліч різних конструкцій траверс. На малюнку 3.8.1 показані траверси балочні універсальні, гратчасті у вигляді ферм, составні і балансирні та інші.

 

е

ж

 

з

Мал. 3.8. 1 Траверси:

а — балочна універсальна; б -   гратчаста; в — зі скобою для навішування на гак крана; г — різноплечова балансирна; д – составна(складена) балочна змінної довжини,  ж - перетин балок травеси и універсальна балансирна; к – просторова.  1 - гілка; 2 — балка; 3 — клеймо; 
4 — обойма; 5 — зрівняльний блок; 
S1S2 — натягнення гілок

Балочні траверси (мал. 3.8.1 а, в)  виготовляють з двох сполучених між собою швелерів або куточків (мал. 3.8.1 ж), на кінцях яких закріплюються стропи. Довжина балочної траверси зазвичай не перевищує ,  оскільки при більшій довжині її  маса дуже велика. Для закріплення стропів у балці роблять отвори або вварюють листи зпроушинами, причому для можливості зміни робочої довжини траверси їх може бути вварено декілька пар  (мал 3.8.1 д) .   

Гратчасті траверси (мал. 3.8.1 б)  завдовжки більше виготовляють зазвичай у вигляді простих ферм трикутної форми з вершиною кута, оберненою вгору або вниз.

Траверси з можливістю переміщення обойм уздовж балки називають універсальними (мал. 3.8.1, и). Коли у обоймах встановлені зрівняльні блоки 5, які забезпечують рівномірний розподіл навантажень між гілками траверси S1 = S2, таку траверсу  також називають балансирною. Зрівняльні блоки  можуть застосовуватися в конструкціях канатних стропів з числом гілок більше трьох.

Балансирні траверси, що врівноважуються, застосовують при підйомі ваговитого устаткування двома кранами, часто різної вантажопідйомності.

Просторові траверси (мал. 3.8.1, к) застосовують для строповкиоб'ємних конструкцій, машин, устаткування.

Різноплечову балансирну траверсу (мал. 3.8.1, г) застосовують для підйому вантажу двома кранами, вона дозволяє розподілити навантаження між кранами пропорційно їх вантажопідйомності.

 Траверси навішують на гак крана за допомогою захоплюваного гаком кільця (мал 3.8.1 в), закріпленого в середині траверси, косинки з проушиною (кільцем) або важіля (гнучких або жорстких), що приєднується шарнірно і повністю розвантажує їх  від моментів, що вигинають. Підвіска траверси до гака крана за допомогою жорсткого і гнучкого важіля  призводить до втрати корисної висоти підйому. Канатні стропи на вільному кінці закінчуються гаками різних конструкцій. Крім простих канатних стропов траверси можуть комплектуватися різними спеціалізованими вантажозахоплюючими пристроями.

Траверси  повинні мати клеймо або міцно прикрілену металеву бирку з вказівкою номера, вантажопідйомності і дати випробування.

  

Ознаки бракування траверс:

  • відсутність клейма або бирки;

  • тріщини (зазвичай виникають в зварювальних швах);

  • деформації балок, розпірок, рам із стрілою прогину більше 2 мм на 1 м довжини;

  • пошкодження кріпильних і сполучних ланок.

Спеціалізовані  вантажозахоплювальні пристрої мають бути пристосовані для конкретних вантажів. Оновним елементом вантажозахоплювального пристрою є захоплювач, правильний вибір якого визначає продуктивність пристрою, можливість механізації та автоматизації.

Загальна класифікація вантажозахоплювальних пристроїв  за принципом дії і конструктивного виконання захватних органів приведена на мал. 3.9.

Мал. 3.9 - Загальна класифікація вантажозахоплювальних пристроїв

За способом управління розрізняють вантажозахоплювальні пристрої  з ручним, дистанційним і автоматичним управлінням. Дистанційне керування забезпечується спеціальними пристроями захоплень, якими управляє кранівник. При автоматичному управлінні захоплення вантажу забезпечується тільки за рахунок самого вантажозахоплювального пристрою. Надійніші і зручніші в експлуатації при ручному управлінні механічні вантажозахоплювальні пристрої, а при автоматичному - електромагнітні і вакуумні.

Спеціалізовані вантажозахоплювальні пристрої  навішуються на гак вантажопідйомного крана нормального виконання. З'єднання спеціалізованого вантажозахоплювального пристроїю з вантажем виконується стропальником (наприклад, шляхом надягання поворотних скоб вантажозахоплювальніих пристроїв  на виступи вантажу) або кранівником (шляхом опускання вантажозахоплювальних  пристроїв на вантаж або підведення його під вантаж).

Вантажопідйомний кран спеціального призначення забезпечують спеціалізованими вантажозахоплювальними пристроями, пристосованими для взаємодії з такими вантажами, як ковші з рідким металом, гарячі болванки та ін.