S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги

logo slinger

"УВАГА!!!"
З 1.01.2024 р. підтримка даної версії підручника буде припинена.
Власникам з питань продовження роботи звертатись admin@pto.org.ua
 • Реєстрація

4.6.1. Загальні вимоги до складування та вимоги до складувальних майданчиків

Вантажі, які транспортуються при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт, розміщують і зберігають  залежно від їх властивостей на відкритих майданчиках та критих (закритих або  напівзакритих) складах.

Закриті склади служать для зберігання дорогих матеріалів або таких, що псуються на відкритому повітрі (цементу, вапна, гіпсу, фанери, цвяхів та інших матеріалів). Їх споруджують надземними і підземними, одно- і багатоповерховими, опалювальними і неопалювальними.

Напівзакриті склади (навіси) споруджують для матеріалів, які не змінюють своїх властивостей від зміни температури і вологості повітря, що не вимагають захисту від прямої дії сонця і атмосферних опадів (дерев'яних виробів і деталей, шиферу та ін.).

На відкритих майданчиках  розміщують  вантажі, які не бояться атмосферних опадів : навалювально-насипні (вугілля, руда, будівельні матеріали та ін.),  круглий ліс, контейнери.

При розташуванні відкритих складів процеси розвантаження і укладання на складську площу здійснюють спеціальними розвантажувальними кранами: козловими, стріловидними, на залізничному, пневмоколісному і гусеничному ходу і баштовими кранами-навантажувачами. Ширину складських майданчиків призначають з умови можливості обслуговування їх кранами.

Складування матеріалів і устаткування на відкритих складах  роблять за розробленими та затвердженими технологічними  картами з вказівкою на них місць  і розмірів складування, а також розмірів проходів.  Технологічна карта складування виконується у вигляді  плану складу, на якому позначено місце і розміри штабелів вантажів, проходи для людей,  під'їзні шляхи залізничного і автомобільного  транспорту, шляхи рейкових кранів (козлових, мостових, стрілових)  і зони дії кранів, місця установки транспорту під вантаження і тому подібне.

Для кожного матеріалу  і виробів відводять зони для зберігання. Технологія укладання вантажів в штабель, використовувані машини і допоміжні засоби мають бути вказані в ПВР.

Складувати вантажі необхідно відповідно до вимог діючих норм і правил та міжгалузевих правил з охорони праці на спеціальних майданчиках з рівним твердим покриттям або твердим ґрунтом, здатним сприймати навантаження від вантажів і підйомно-транспортних машин. Майданчики для виробництва навантажувально-розвантажувальних робіт повинні мати ухил не більше 5°; при застосуванні авто- і електронавантажувачів — не більше 3°.

Складські майданчики мають бути захищені від поверхневих вод, а також не повинні мати колодязів, люків, електричних кабелів і трубопроводів.

Складський майданчик також має бути очищений від снігу і сміття.

Місця виконання навантажувально-розвантажувальних робіт повинні мати достатню  освітленість робочої зони  та відповідати вимогам  діючої НД  (не менше 10 лк).

Зміст шкідливих газів, пари і пилу в повітрі робочої зони в місцях виконання навантажувально-розвантажувальних, складських і транспортних робіт не повинно перевищувати гранично допустимих концентрацій за вимогам  діючої НД.

Рівень шуму при проведенні навантажувально-розвантажувальних, транспортних і складських робіт і в місцях роботи підйомно-транспортного устаткування не повинен перевищувати значень, приведених відповідно вимогам  діючої НД.

Місця виконання навантажувально-розвантажувальних робіт мають бути захищені спеціальними обгороджуваннями і обладнані знаками безпеки за діючою НД , щоб уникнути доступу сторонніх осіб.

Пристосування, вживані при навантажувально-розвантажувальних і складських роботах (сходи, драбини, мостки, сходні, жердини і т п.),  повинні відповідати вимогам діючої НД.

У зоні розвантажувального майданчика не повинні знаходитися діючі електричні лінії.

Кожна деталь,   матеріал або устаткування вимагають певного способу укладання або зберігання, згідно з правилами і нормами укладання на  майданчику або складі відповідно до  діючих НД.    

Способи укладання вантажів повинні забезпечувати:

 • стійкість штабелів, пакетів і вантажів, що знаходяться в укладаннях;

 • механізоване розбирання штабелю і підйом вантажу навісними захопленнями підйомно-транспортного устаткування;

 • безпеку працюючих на штабелі або біля нього;

 • можливість застосування і нормального функціонування засобів захисту працюючих і пожежної техніки;

 • циркуляцію повітряних потоків при природній і штучній вентиляції в закритих складах;

 • дотримання вимог до охоронних зон ліній електропередачі, вузлів інженерної комунікації та енергопостачання.

Опускати переміщуваний вантаж дозволяється лише на призначене для цього місце, де унеможливлюється перекидання або сповзання встановлюваного вантажу, його падіння. На місце установки вантажу мають бути заздалегідь укладені підкладки відповідної міцності для того, щоб стропи могли бути легко і без ушкодження витягнуті з-під вантажу. Укладання і розбирання вантажу слід робити рівномірно, не порушуючи встановлені для складування вантажу габарити і не захаращуючи проходи. Укладання вантажу в піввагони, на платформи повинно робитися відповідно до встановлених норм, за узгодженням з вантажоодержувачем.

Зони складування відділяють одну від іншої наскрізними проходами шириною не менше 1 м. В кожній зоні матеріальні елементи складують з дотриманням певних правил.

Між штабелями (стелажами) на складах мають бути передбачені проходи шириною не менше 1 м і проїзди, ширина яких залежить від габаритів транспортних засобів і навантажувально-розвантажувальних механізмів, обслуговуючих склад.

Відстань від вантажу і стіни, колони має бути не менше 1 м, між вантажем і перекриттям будівлі - не менше 1 м, між вантажем і світильником - не менше 0,5 м.

Штабелі укладають на відстані не менше 2м від стін будівель, автомобільних, залізних доріг ( при висоті штабелю не більше 1,2м)  і  2,5м від залізниць (при висоті штабелю більше 1,2м).

Місця складування матеріалів і конструкцій мають бути розмічені на майданчику складування. Стропальники повинні знати місця складування вантажів.

Складувати вантажі слід так, щоб виключити їх падіння або перекидання, крім того, необхідно забезпечувати доступність вантажів, їх безпечну виїмку, вантаження та відправку споживачеві.

На майданчиках мають бути позначені межі штабелів, проходів і проїздів між ними. Не допускається розміщувати вантаж в проходах і проїздах.

Ширина під'їзних шляхів має бути не менше 6,2 м при двосторонньому рухові транспортних засобів і не менше 3,5 м при односторонньому русі.

На навантажувально-розвантажувальних майданчиках відстані між транспортними засобами для вантаження або розвантаження вантажів мають бути не менше:

 • 1 м — в глибину колони транспортних засобів;

 • 1,5 м — по фронту складу;

 • 1 м — від штабелю вантажу.

Великогабаритні і ваговиті вантажі повинні укладатися в один ряд на підкладки прямокутної форми.

Підкладки  мають бути прямокутної форми і висотою при штабелюванні вантажів не менше чим на 20 мм більше висоти монтажних петель або інших виступаючих частин.

Підкладки і прокладення в штабелях розташовують в одній площині, щоб уникнути місцевих перевантажень. Їх довжина має бути не менше чим на 100 мм більше габариту того, на що спираються конструкції.

Забороняється застосовувати підкладки і прокладення з твердокруглого перерізу.

Висота штабелів вантажів при їх формуванні за допомогою машин обмежується фізико-механічними властивостями вантажу, міцністю тари, технічними характеристиками машин, за допомогою яких формується штабель, габаритами складів і навантаженнями, що допускаються на покриття складу, а також вимогами чинних нормативних документів по проектуванню і розміщенню вантажів на складах.

Способи формування штабелів повинні гарантувати безпеку робіт, забезпечувати збереження вантажів і унеможливлювати їх розвалу, мимовільне зміщення, осипання і розкочування складованих матеріалів.

Розмір верхнього майданчика штабелю, а також ширина уступу в ярусах (шарах) вантажу мають бути достатніми для безпечного виконання робіт. Робітник повинен мати можливість відійти на відстань не менше 5 м від місця укладання вантажу (якщо немає інших вказівок по місцю його знаходження), а відстань від місця його знаходження до краю штабелю (ярусу) не має бути менш 1 м.

При формуванні штабелю в критому складському приміщенні способом, що передбачає знаходження робітників на штабелі, відстань між верхнім майданчиком штабелю, на якому знаходяться робітники, і найбільш низькими частинами перекриття складу, а також струмоведучими дротами має бути не менше 2 м.

Кожен вид матеріалів або устаткування має свої специфічні способи складування. Правила і норми складського розміщення вантажів встановлюються за ГОСТ 12.3.009-76.

Зокрема, не допускається розміщення вантажів, у тому числі, і на складах тимчасового зберігання впритул до стін, сусідніх штабелів, устаткування або опорних колон, огорож, дерев і елементів тимчасових та капітальних споруд.

Вантаж повинен складуватися на відстані не менше 1 метра від стін і колон, відстань не менше 1 метра також має бути від вантажу до перекриття будівлі складу, а між вантажем і найближчим світильником слід витримувати відстань не менше 50 см.

Матеріали, вироби, конструкції і устаткування при складуванні у складах, на майданчиках і робочих місцях повинні укладатися таким чином:

- цегла в пакетах на піддонах - не більше ніж в два яруси, в контейнерах - в один ярус, без контейнерів - заввишки не більше 1,7 м;

- фундаментні блоки і блоки стін підвалів - в штабель заввишки не більше 2,6 м на підкладках і з прокладеннями;

- стінні панелі - в касети або піраміди (панелі перегородок - в касети вертикально);

- стінні блоки - в штабель в два яруси на підкладках і з прокладеннями;

- плити перекриттів - в штабель заввишки не більше 2,5 м на підкладках і з прокладеннями;

- ригелі і колони - в штабель заввишки до 2 м на підкладках і з прокладеннями;

- круглий ліс - в штабель заввишки не більше 1,5 м з прокладеннями між рядами і установкою упорів проти розкочування, не допускається, щоб ширина штабелю була меншою за його висоту;

- пиломатеріали - в штабель, висота якого при рядовому укладанні складає не більше половини ширини штабелю, а при укладанні в клітини - не більше за ширину штабелю;

- дрібносортний метал - в стелаж заввишки не більше 1,5 м;

- санітарно-технічні і вентиляційні блоки - в штабель заввишки не більше 2 м на підкладках і з прокладеннями;

- великогабаритне і ваговите устаткування і його частини - в один ярус на підкладках;

- скло в ящиках і рулонні матеріали - вертикально в 1 ряд на підкладках;

- чорні прокатні метали (листова сталь, швелери, двотаврові балки, сортова сталь) - в штабель заввишки до 1,5 м на підкладках і з прокладеннями;

- труби діаметром до 300 мм - в штабель заввишки до 3 м на підкладках і з прокладеннями з кінцевими упорами;

- труби діаметром більше 300 мм - в штабель заввишки до 3 м в сідло без прокладень з кінцевими упорами.

Складування інших матеріалів, конструкцій і виробів слід здійснювати згідно з вимогами стандартів і технічних умов на них.

Заборони при складуванні (укладанні) вантажів

Заборонено:

 1. Встановлювати вантаж в місцях, для цього не призначених.

 2. Здійснювати складування матеріалів, виробів на насипних неущільнених ґрунтах.

 3. Здійснювати складування (укладання) на проходах, в робочих зонах верстатників на відстані менше 700 мм.

 4. Складувати (укладати) вантаж на джерела комунікацій (трубопроводи, газопроводи, електрокабелі).

 5. Складувати (укладати) вантаж на тимчасові перекриття, на укоси, в нестійкі положення.

 6. Складувати (укладати) вантаж, якщо не витриманий габарит 700 мм від вантажу до стін, колон, устаткування, проходи між укладеними вантажами.

 7. Складувати (укладати) вантаж, якщо в автомашині, залізничному вагоні знаходяться люди.

 8. Складувати (укладати) вантаж, якщо між вантажем і стіною, автомашиною, устаткуванням та ін. знаходяться люди.

 9. Складувати (укладати) вантаж, якщо площа для складування вантажів засмічена.

 10. Здійснювати складування (укладання) на прокладення (цегла, бетонні бруски та ін.), що легко руйнуються.

 11. Робити укладання вантажів штабелю 1 м на робочих майданчиках і 2 м на майданчиках складування.

 12. Складування вантажу на відстані менше 700 мм від пересувних частин крана (веж, козлових, стрілових).

 13. Складування вантажу на відстані менше 2 м від залізничних колій (замір робити від центру рейки).

 14. Роблячи складування, не допускається косе натягнення канатів.