S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги

logo slinger

"УВАГА!!!"
З 1.01.2024 р. підтримка даної версії підручника буде припинена.
Власникам з питань продовження роботи звертатись admin@pto.org.ua
  • Реєстрація

4.5.6. Транспортування вантажу двома кранами

Підіймання та переміщення вантажів кількома вантажопідіймальними кранами дозволяється в окремих випадках. Частіше довжиновимірювальні негабаритні, особливо важкі вантажі  дозволяється пересувати двома кранами (мал. 4.5.6.1, а).

 Роботи проводяться у відповідності з проектом виконання робіт або технологічною картою на виконання робіт, у яких мають бути наведені схеми стропування та переміщення вантажу із зазначенням послідовності виконання операцій, положення вантажних канатів, а також міститися вимоги до підготовки і стану колії та інші вказівки з безпечного підіймання та переміщення вантажу.

У випадку підіймання і переміщення вантажу кількома вантажопідіймальними кранами навантаження, що припадає на кожний вантажопідіймальний кран, не повинне перевищувати його вантажопідіймальність.

Транспортування вантажів двома кранами — дуже відповідальна операція, тому її можна виконувати лише під безпосереднім керівництвом працівника, що відповідає за справний стан кранів і безпечне ведення робіт. Підйом і переміщення вантажу одночасно двома кранами допускається тільки при дотриманні наступних умов : абсолютній справності обох кранів і одночасності спрацьовування гальм; рівності швидкостей механізмів кранів і навантажень, що доводяться на кожен кран; горизонтальним положенням вантажу при транспортуванні, що досягається підбором стропів необхідної довжини: вертикальному положенні натягнутих вантажних канатів.

Якщо вантаж піднімають з допомогою траверси, то вантажопідйомність її повинна відповідати масі вантажу, що піднімається. Коли крани мають рівну вантажопідйомність, траверса повинна бути рівноплечною (мал. 4.5.6.1, б), тобто вантажний гак повинен знаходитися в її середині. При різній вантажопідйомності кранів траверсу роблять нерівноплечою.  В цьому випадку вантажний гак на траверсі розташовують так, щоб відстань його до скоб (мал. 4.5.6.1, в) була зворотно пропорційною до вантажопідйомності кранів.

Отже, коротке плече траверси повинне розташовуватися у бік крану більшої вантажопідйомності, а довге — у бік крана меншої вантажопідйомності.

Мал. 4.5.6.1. Транспортування вантажів двома  кранами з допомогою траверси: а — мостові   крани;   б — рівноплічна    траверса;   
 в — нерівноплічна    траверса

Для безпечного транспортування вантажу двома кранами необхідно виконувати наступні умови:

  • підбирати однотипні траверси з необхідними захоплювальними елементами;

  • проектувати і виготовлювати необхідну  оснастку;

  • у зоні виконуваної роботи не повинні знаходитися сторонні особи;

  •  команди обом машиністам подає один стропальник. При необхідності на допомогу стропальнику призначається сигнальник.

Відповідальний за підйом вантажів двома кранами зобов’язаний перед початком роботи ознайомити кранівників і стропальників з масою вантажу, призначеного для підйому, місцем транспортування і укладання вантажу, сигналами для кранівників. Під час роботи він повинен знаходитися в такому місці, звідки добре видно вантаж, що піднімається, і сигнали, що подаються. Прохід сторонніх людей і ведення яких-небудь робіт в небезпечній зоні переміщення вантажу категорично забороняється.   Знімати кінцеві вимикачі і обмежувачі ходу механізмів категорично забороняється. Якщо кранівник під час работи при підйомі або переміщенні вантажу помітить несправність якого-небудь механізму крана або гальма, то він зобов'язаний негайно подати звуковий сигнал (три удари), а відповідальний за роботу кранів сигналом «Стоп» зупинити і припинити усі роботи до усунення несправності.

 

Мал. 4.5.6.2. Схема завантаження апарата двома кранами однакової вантажопідйомності

Транспортування важких і довгих апаратів производится двома кранами (мал. 4.5.6.2).  Для правильного стропування при такому транспортуванні слід перед початком переміщення визначити розташування загального центру тяжіння апарата (l), потім визначити розташування центрів тяжіння від основного центру тяжіння   для умовних ділянок, що припадають  на кожний з кранів (l1 і l2). Перевірити розміри l3 і l4  для уточнення і встановлення точок підвісу (відстань між гаками крану). Як правило, навантаження на крани має бути однакове (чи пропорційне вантажопідйомності) і не повинно перевищувати вантажопідйомності крану. Стропування  слід робити на кожен гак крана двома стропами, що забезпечує надійність захоплення, рівномірність розподілення навантажень на крани і уздовж апарата, попереджуючи  виникнення прогинів і напруги вигину. У кожному випадку на строповку і транспортування обладнання двома кранами складається технологія, що включає схеми строповки, вантаження з вказівкою місць стропування, маси вантажу і розташування центрів тяжіння. Робота по перевантаженню і транспортуванню виконується під керівництвом працівника, відповідального за безпечне ведення навантажувально-розвантажувальних і транспортних робіт.