S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги

logo slinger

"УВАГА!!!"
З 1.01.2024 р. підтримка даної версії підручника буде припинена.
Власникам з питань продовження роботи звертатись admin@pto.org.ua
 • Реєстрація

4.5.4. Підіймання, переміщення та опускання вантажів

Для безпечного виконання робіт з підіймання і переміщення вантажів вантажопідіймальними кранами і машинами необхідно дотримуватися наступних вимог.

На місці проведення робіт з підіймання і переміщення вантажів, а також на вантажопідіймальних кранах і машинах не повинні знаходитись особи, які не мають прямого відношення до роботи, що виконується.

Стропування вантажу здійснюється стропами, що відповідають масі вантажу, який підіймається, з урахуванням кількості віток і кута їх нахилу до вертикалі; стропи загального призначення слід підбирати так, щоб кут нахилу віток до вертикалі не перевищував дозволений.

Підіймання та переміщення дрібноштучних та сипких вантажів має здійснюватися в спеціально призначеній для цього тарі, що унеможливлює висипання або випадання окремих вантажів. Підіймання цегли на піддонах без огорожі дозволяється здійснювати під час навантаження та розвантаження (на землю) автомашин за умови видалення людей із зони переміщення вантажу.

Залізобетонні і бетонні вироби масою понад 500 кг повинні  мати маркування та позначення про фактичну масу.

Вантаж має бути попередньо піднятий на висоту від 200 мм до 300 мм для перевірки правильності стропування та надійності дії гальма.

Під час підіймання, переміщення та опускання вантажу, установленого поблизу стіни, колони, штабеля, залізничного вагона, верстата тощо, не повинні перебувати люди (у тому числі й працівники, що проводять зачіплювання вантажу) між вантажем, що підіймається, і зазначеними частинами споруди або обладнанням.

Підіймання, переміщування і опускання вантажу не повинно здійснюватись, якщо під ним знаходяться люди. Стропальник може знаходитися біля вантажу під час його підіймання або опускання, якщо вантаж знаходиться на висоті не більше 1 м від рівня майданчика, на якому стоїть стропальник.

Під час переміщення вантажу, а також вантажозахоплювального органа та знімних вантажозахоплювальних пристроїв без вантажу, в горизонтальному напрямку вони мають бути попередньо підняті на 500 мм вище предметів, що зустрічаються на шляху.

Під час пересування стрілового крана з вантажем або без нього положення стріли та навантаження на кран мають установлюватися відповідно до вимог настанови з експлуатації крана.

Опускати вантаж дозволяється лише на призначене для цього місце, де унеможливлене його падіння, перекидання або сповзання. На місце встановлення вантажу мають бути попередньо покладені відповідного розміру і міцності підкладки для того, щоб стропи або ланцюги могли бути легко й без пошкоджень витягнуті з-під нього. Установлювати вантаж у місцях, для цього не призначених, не дозволяється. Укладання та розбирання вантажу слід проводити рівномірно, не порушуючи встановлених для складування вантажу розмірів і не захаращуючи проходу. Укладати вантаж у напіввагони, на платформи, у автомашини необхідно так, щоб забезпечувалася можливість зручного й безпечного стропування під час розвантаження. Для цього мають застосовуватися прокладки, багатооборотні стропи, контейнери тощо. Навантаження та розвантаження напіввагонів, платформ, автомашин, вагонеток має здійснюватися без порушень їх рівноваги.

Не дозволяється опускати вантаж на автомашини та напіввагони або підіймати вантаж, що знаходиться на них, під час перебування працівників у кузові чи кабіні автомашини або в напіввагоні.

Не дозволяється перебування людей і проведення будь-яких робіт у зоні дії магнітних і грейферних кранів. Працівники, що обслуговують магнітні та грейферні крани, можуть допускатися до виконання своїх обов’язків тільки під час перерви в роботі вантажопідіймального крана, коли грейфер або магніт опущені на землю, крім випадків, коли суб’єктом господарювання заздалегідь розроблені та затверджені заходи, що забезпечують безпечні умови роботи цих працівників.

Не дозволяється використання грейфера для підіймання працівників або виконання робіт, для яких грейфер не призначений.

Після закінчення або під час перерви в роботі вантаж не повинен залишатися в підвішеному стані, увідний пристрій у кабіні або на порталі баштового крана має бути вимкнений і замкнений.

Підіймання і переміщення вантажів з води стріловими самохідними кранами проводиться за технологічними картами, розробленими та затвердженими підприємством, що здійснює цю роботу, де визначається послідовність виконання операцій, способи стропування вантажів і заходи з безпечного виконання робіт.

Підіймання і переміщення вантажів стріловими самохідними  кранами має виконуватися відповідно до технологічних карт. До початку робіт автомобільним краном працівником, відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, мають бути заповнені карти прив’язки технологічної карти до місцевих умов.

 Під час роботи вантажопідіймального крана чи машини не дозволяється:

 • вхід на вантажопідіймальний кран під час його руху;

 • перебування біля стрілового або баштового крана, що працює, для запобігання затиску між поворотною та неповоротною частинами крана;

 • підіймання вантажу, що знаходиться в нестійкому положенні, або вантажу, підвішеного за один ріг дворогого гака;

 • підіймання і переміщення вантажу з людьми, що знаходяться на ньому. Підіймання працівників вантажопідіймальними кранами для виконання робіт дозволяється за умови використання для цього спеціальних колисок і розроблення ПВР, який установлює порядок проведення робіт і заходи щодо здійснення безпечного виконання цих робіт. Зазначений ПВР підлягає в установленому порядку експертизі з питань охорони праці;

 • підіймання вантажу, що засипаний землею або примерз до землі, закладеного іншими вантажами, закріпленого болтами або залитого бетоном, а також металу і шлаку, який захолонув у печі або приварився після зливання;

 • підтягування вантажу по землі, підлозі або рейках гаком крана за похилого положення вантажних канатів, а також переміщення залізничних вагонів, платформ, вагонеток або візків гаком без застосування напрямних блоків, які забезпечують вертикальне положення вантажних канатів, за винятком кранів, що працюють на лісозаготівлях. В останньому випадку виконуються правила охорони праці на лісозаготівлях і під час вирубування лісу;

 • звільнення за допомогою вантажопідіймальних кранів і машин затиснених вантажів, стропів, канатів або ланцюгів;

 • відтягування вантажу під час підіймання, переміщення та опускання. Для розвороту довгомірних і громіздких вантажів під час їх підіймання, переміщення та опускання застосовуються довгомірні гаки або відтяжки;

  • вирівнювання вантажу, що підіймається, переміщується та опускається, вагою тіла працівника, а також поправлення стропів із підвішеним вантажем;

  • подавання вантажу у віконні прорізи та на балкони без спеціальних приймальних площадок або спеціальних пристроїв;

  • навантаження та розвантаження автомашин, якщо в кабіні або кузові перебувають люди;

  • використання кінцевих вимикачів як робочих органів для автоматичної зупинки механізмів, за винятком випадку, коли мостовий кран підходить до посадочної площадки, улаштованої в торці споруди;

  • робота з виведеними з дії або несправними приладами безпеки та гальмами;

  • увімкнення механізмів вантажопідіймального крана під час перебування працівників на крані поза його кабіною (галереї, машинному приміщенні, стрілі, противазі тощо). Дозволяється знаходження працівників, що ведуть огляд і регулювання механізмів та електрообладнання. У цьому разі вмикання механізмів проводиться за сигналом працівника, що проводить огляд.

  Підйом і пересування цегли на піддоні.  Підйом і пересування цегли необхідно виконувати у контейнерах або на піддонах, що огороджуються.

  Дозволяється виконувати пересування піддонів з цеглою без огородження при завантаженні (розвантаженні) автомашин і укладці піддонів на землю.

  У окремих випадках можливо підіймати цегли  на піддонах, що не огороджуються. При цьому операція пересування виконується за проектом виробництва робіт. У зоні виконуваної роботи не повинні знаходитися сторонні працівники.

  Для подачі вантажу у віконні отвори або на балкони мають бути зроблені приймальні майданчики, які повинні мати обгороджування і бути розраховані на переміщуваний вантаж.

  Схеми укладки цегли на піддон приведени на мал.4.5.4.1.

  Малюнок 4.5.4.1. Схеми укладки цегли на піддон

Переміщення краном вантажів  над приміщеннями, де знаходяться люди. Переміщення вантажів над перекриттями виробничих, житлових або службових приміщень, в яких можуть знаходитися люди, не допускається. В окремих випадках за узгодженням з органами Держгірпромнагляду України може робитися переміщення вантажів над перекриттями виробничих або службових приміщень, в яких можуть знаходитися люди, але тільки після розробки заходів, що забезпечують безпечне виконання робіт.

Підйом і пересування небезпечних вантажів. Небезпечні вантажі — речовини, матеріали і вироби, що мають якості, виявлення яких в транспортному процесі може призвести до загибелі, травмування, отруєння, опромінювання, захворювання людей, а також до вибуху, пожежі, пошкодження споруд, транспортних засобів і т. д.

Якщо є можливість, ручне стропування небезпечних вантажів виключають там, де її можна замінити автоматичними захоплювачами.

Практично стропування небезпечних вантажів зводиться до навішування вантажозахоплювального пристрою на гак крана.

Підіймання і переміщення небезпечних вантажів необхідно проводити:

 • із супровідною  документацією;

 • у спеціально відведених місцях за наявності даних про клас небезпеки і вказівок відправника вантажу по дотриманню заходів безпеки.

Роботи по вантаженню і розвантаженню небезпечних вантажів повинні проводитися під контролем відповідальної особи - представника вантажовідправника (вантажоодержувача), супроводжуючого вантаж.

Переміщення балонів зі стисненим газом краном  допускається  при дотриманні наступних умов:

 • транспортувати  в  спеціальних кошиках  і  контейнерах;

 • гак крана  закривати запобіжним  замком ( мал. 4.5.4.2);

Мал. 4.5.4.2. Гаки крана  з запобіжним  замком

 • не використовувати крани , механізми яких обладнані  кулачковими або фрикційними  муфтами .