S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги

logo slinger

"УВАГА!!!"
З 1.01.2024 р. підтримка даної версії підручника буде припинена.
Власникам з питань продовження роботи звертатись admin@pto.org.ua
  • Реєстрація

4.2. Визначення маси і центру тяжіння вантажів

Для підйому вантажу повинні бути відомі його маса і схема стропування.

Якщо невідома маса вантажу, який необхідно транспортувати, то стропальник повинен припинити роботу і повідомити працівника, відповіда­льного за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

Переміщення вантажу з невідомою масою неприпустимо. Перед стропуванням вантажу, призначеного для переміщення, стропальник повинен визначити його фактичну масу.

Під масою вантажу слід розуміти (скалярну, ненапрямлену) фізичну характеристику тіла, що є мірою його інерційних і гравітаційних властивостей.

Під силою тяжіння слід розуміти векторну (направлену) величину, що визначає силу тяжіння тіла до Землі або до іншого небесного тіла.

Масу виготовленої на заводі продукції проставляють на кресленнях виробів. Масу устаткування, пристосувань, механізмів указують в табличці, прикріпленій до рами або станини. Якщо вантаж упакований, то масу його указують на обшивці. Проте масу вантажу, що підлягає переміщенню, стропальникові часто доводиться визначати візуально.

Для визначення приблизної маси  вантажу використовують наступну формулу:

Q = m·V,

де Q - маса вантажу, т;

m — питома маса, чисельно рівна щільності матеріалу, т/м3;

V — об'єм вантажу, м3.

Питома маса матеріалів, що часто зустрічаються, приведена у табл 4.2.1.

 Таблиця 4.2.1. 
Питома маса матеріалів, що часто зустрічаються, кг/м3

Матеріал

Питома маса

Матеріал

Питома маса

Чавун:

Білий

Ковкий

сірий

 

7650

7300

3550

Деревина:

береза

дуб

сосна

 

700

800

500

вольфрам

19300

Пісковик

2200-2500

Сталь:

тверда

розплавлена

 

7300

7500

Пісок:

Сухий

вологий

 

1400-1600

1900-2000

Мідь

8900

Крейда

2400

Олово

7300

Вугілля

900

Свинець

11300

Кокс

450

Латунь

8500

Кисень (рідкий)

1140

Алюміній

2550-2700

Азот  рідкий

790

Нікель

8900

Бетон

2200

Цинк

6900-7300

Земля, глина

1300-2500

Розраховуючи приблизно масу вантажу за раніше наведеною формулою, необхідно вантаж «вписати» у відповідну правильну геометрічну фігуру.

Об'єм деяких правильних геометричних фігур наведений в табл. 4.2.2.

   Таблиця 4.2.2. 
Об'єм і положення центру тяжіння (ц.т.) правильних геометричних фігур

Фігура

Малюнок

Об'єм (V)

Центр тяжіння (ц.т.)

Куб

V=а3

де а — сторона куба, м

х = а/2; у = а/2;

z  = а/2;

Прямокутний паралелепіпед

паралелепипед

V=а·b·с

де а, b, с — сторони паралелепіпеда, м

х = а/2; у = с/2;

z  = b/2

Циліндр

V=π ·r 2·h

де — радіус циліндра, м;

— висота циліндра, м

х = z; у = 0; z = h/2

Конус

конус

V=π ·×H/12

де r — радіус конуса, м; 

H — висота конуса, м

х = у=0;  z=H/4

Піраміда

пирамида

V=F·h/3,

де F – площа підстави багатокутника

х = у =0;z=h/4

 

 

Визначення положення центру тяжіння вантажу - при переміщенні і монтажі будівельних конструкцій, технологічного устаткування і так далі часто доводиться визначати положення їх центру тяжіння. Це пов'язано з вирішенням питань про способи в місцях строповки будівельних конструкцій і апарату циліндрової форми, конструкцій і устаткування складної конфігурації.

Якщо не враховувати положення центру тяжіння, то можливі перевантаження окремих вантажопідйомних засобів, втрата стійкості і перекидання вантажу.

Координати центру тяжіння правильних геометричних фігур наведені в табл. 4.2.2.

Визначивши відстань центру тяжіння від прийнятого початку координат, його переносять на вантаж, що піднімається, і роблять позначку крейдою або іншим способом. Місця застроповки вантажу повинні розташовуватися симетрично центру  тяжіння так, щоб прямовисна пряма, що проходить через центр тяжіння, розміщувалася між місцями застроповки. Чим більше відстань між місцями застроповки, тим стійкіше положення вантажу за інших рівних умов.

На упакованих вантажах розташування центру тяжіння називають на упаковці.

У тих випадках, коли конфігурація вантажу викликає утруднення при розрахунку положення центру тяжіння, а його необхідно визначити, можна використовувати практичний прийом. Після визначення маси вантажу підбирають відповідний строп і ним підводять вантаж на висоту 200— 300 мм за один з країв. На підведеному вантажі на двох площинах проводять прямовисні лінії як продовження вітки стропа. Потім вантаж опускають і підводять за інший кінець. На тих же площинах знову проводять прямовисні прямі. Точки перетину схилів визначають розташуванням центру тяжіння визначуваного вантажу.