S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги

logo slinger

"УВАГА!!!"
З 1.01.2024 р. підтримка даної версії підручника буде припинена.
Власникам з питань продовження роботи звертатись admin@pto.org.ua
  • Реєстрація

3.2.2. Браковка канатів

Для оцінки безпеки використання канатів застосовують такі критерії:

  •   характер та кількість обривів дротів, у тому числі наявність обривів дротів біля кінцевих закріплень, наявність місць зосередження обривів дротів, інтенсивність зростання кількості обривів дротів;

  • розрив сталки;

  • поверхневе та внутрішнє спрацювання;

  • поверхнева та внутрішня корозія;

  • місцеве зменшення діаметра каната, у тому числі й через стан осердя;

  • зменшення площі поперечного перерізу дротів каната (утрати внутрішнього перерізу);

  • деформація у вигляді хвилястості, кошикоподібності, видавлювання осердя, дротів і сталок, роздавлення, перекручувань, заломів, перегинів, місцеве збільшення діаметра каната тощо;

  • пошкодження в результаті термічної дії або електричного дугового розряду.

Приклад визначення  кількості обривів зовнішніх дротів сталевого каната вказано на мал. 3.2.2.1

 

 Мал. 3.2.2.1 -  Приклад визначення  кількості обривів зовнішніх дротів сталевого каната:

1 – на ділянці контролю в обірваному дроті виявлений тільки один кінець, відповідний кінець обірваного дроту відсутній. Цей дефект відповідає  одному обриву; 2 – на ділянці контролю у обірваного дроту є два кінці. Цей дефект відповідає одному обриву; 3 – на ділянці контролю один з дротів має двократне порушення цілісності. Оскільки дефекти цілісності на­лежать тільки одному дроту, цей дефект у цілому відповідає одному обриву; L – довжина ділянки контролю каната (приймають рівною шести або тридцяти діаметрам каната)

     

Канати кранів, призначені для транспортування розплавленого металу та шлаку, розжареного металу, вогненебезпечних, отруйних та вибухових речовин бракують за вдвічі меншої кількості обривів дротів.

У разі виявлення в канаті однієї або декількох обірваних сталок канат до подальшої роботи не допускається.

У разі зменшення діаметра каната в результаті погіршення стану осердя – внутрішнього поверхневого спрацювання, зминання, розриву тощо (на 3 % від номінального діаметра в канатів, що не розкручуються, та на 10 % у інших канатів), канат підлягає бракуванню навіть за відсутності видимих обривів дротів (Мал. 3.2.2.2).

 Мал.3.2.2.2 - Місцеве зменшення діаметра каната на місці порушення органічного осердя

У разі зменшення діаметра каната в результаті поверхневого спрацювання або корозії на 7 % і більше порівняно з номінальним діаметром канат підлягає бракуванню навіть за відсутності видимих обривів дротів.

За наявності у каната поверхневого спрацювання або корозії дротів кількість обривів як ознака бракування повинна бути зменшена відповідно до табл. 3.2.2.1.

Таблиця 3.2.2.1

Норми бракування каната залежно від поверхневого спрацювання або корозії

Зменшення діаметра дротів у результаті поверхневого спрацювання або корозії, %

Кількість обривів дротів, % від норм, зазначених у табл.10.1 (додаток 1)

10

15

20

25

30 та більше

85

75

70

60

50

 

У разі зменшення первинного діаметра зовнішніх дротів через спрацювання або корозії на 40 % і більше канат бракується.

Визначення спрацювання або корозії дротів по діаметру повинно провадитись за допомогою мікрометра або іншого інструмента, що забезпечує аналогічну точність.

За меншої, ніж наведено в табл. 3.2.2.1, кількості обривів дротів, а також за наявності поверхневого спрацювання дротів без їх обриву канат може бути допущений до роботи за умови ретельного спостереження за його станом під час періодичних оглядів із записом результатів до журналу оглядів.

Якщо вантаж, підвішений на двох канатах, то кожен з них бракується окремо, при цьому допустима заміна одного, більш спрацьованого, каната.

 Для оцінки стану внутрішніх дротів, тобто для контролю втрати металевої частини поперечного перерізу каната (втрати внутрішнього перерізу), що спричинилася через обриви, механічне спрацювання та корозію дротів внутрішніх шарів сталок ( Мал. 3.2.2.3), канат необхідно піддавати дефектоскопії по всій його довжині. У разі реєстрації за допомогою дефектоскопа втрати перерізу металу дротів, що досягає 17,5 % і більше, канат бракується. Необхідність застосування дефектоскопії сталевих канатів визначають згідно з вимогами нормативної документації.

Мал. 3.2.2.3 – Зменшення площи поперечного перерізу дротів (інтенсивна внутрішня корозія)

Деформація каната у вигляді хвилястості характеризується кроком і напрямком її спіралі (Мал. 3.2.2.4). У разі збігу напрямків спіралі хвилястості й звивки каната та рівності кроків спіралі хвилястості Нв і звивки каната Нк  канат бракується при dв1,08d, де dв – діаметр спіралі хвилястості, d – номінальний діаметр каната.

У разі розбіжності напрямків спіралі хвилястості та звивки каната і нерівності кроків спіралі  хвилястості та звивки каната або збігу одного з параметрів канат підлягає бракуванню при dв1,33dк. Довжина ділянки каната, що розглядається, не повинна перевищувати 25dк.

 

Мал. 3. 2.2.4 -  Хвилястість каната

dв– діаметр спіралі хвилястості ; dк – номінальний діаметр каната; Нв крок спіралі хвилястості; Нк – крок звивки каната

мал11

Мал. 3.2.2.5 -  Кошикоподібна деформація

Мал. 3.2.2.6 - Видавлювання металевого осердя

 

мал12а

а

мал12б

б

Мал. 3.2.2.7 -  Видавлювання дротів сталок:
а
 – в одній сталці;    б – у декількох сталках

 

мал13

мал7

Мал. 3.2.2.8 -  Місцеве збільшення діаметра каната

Мал. 3.2.2.9 - Місцеве зменшення діаметра каната на місці руйнування органічного осердя

мал14

мал15

Мал. 3.2.2.10 -  Роздавлювання каната

Мал. 3.2.2.11 - Перекручування каната

мал16

мал17

Мал. 3.2.2.12 -  Залом каната

Мал. 3.2.2.13 -  Перегин каната

Канати не повинні допускатися до подальшої роботи в разі виявлення таких видів деформації: кошикоподібної деформації (Мал. 3.2.2.5), видавлювання металевого осердя (Мал. 3. 2.2.6), видавлювання дротів сталок (Мал. 3.2.2.7), місцевого збільшення діаметра каната (Мал. 3.2.2.8), місцевого зменшення діаметра каната (Мал. 3.2.2.9), роздавлених ділянок (Мал. 3.2.2.10), перекручувань (Мал. 3.2.2.11), заломів (Мал. 3.2.2.12), перегинів (Мал. 3.2.2.13), пошкоджень у результаті термічних впливів або електричного дугового розряду.