S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
Обкладинка

logo slinger

"УВАГА!!!"
З 1.01.2024 р. підтримка даної версії підручника буде припинена.
Власникам з питань продовження роботи звертатись admin@pto.org.ua
  • Реєстрація

3.2.1. Канати сталеві

Для виконання стропальних робіт застосовують сталеві канати з різними технічними характе­ристиками. Марка, тип і конструкція каната повинні відповідати нормативним документам.

Сталеві канати виготовляють з високоміцного тонкого сталевого дроту діаметром до 3 мм. Дріт покривають різним покриттям, що збільшуює термін служби канатів. Канати, виготовлені зі світлого (неоцинкованого) дроту, покривають антикорозійним мастилом. Канати з оцинкованого дроту застосовують тільки у тому випадку, якщо це передбачено проек­том виробництва робіт (ПВР).

Відповідно до ГОСТу 3241-80 "Канати сталеві. Технічні умови" сталеві канати класифікують таким чином.

По конструкції круглі канати бувають одинарного, подвійного і потрійного звивання. Канати одинарного звивання (спіральні) виготовляють безпосередньо з окремих дротів. При подвійному звиванні спочатку звивають окремі дроти в сталки, а потім з готовихсталок звивають канат. Канати потрійного звивання бувають одношарові, двошарові і трьохшарові (мал. 3.2.1.1).

 

 

Мал. 3.2.1.1 – Сталеві канати:

а - хрестового звивання; б - одностороннього звивання, в – одношаровий ; г – двошаровий; д – трьохсшарові; 1 – осердя; 2 – сталка каната

 Окрім круглопрядних за формою канатів, розрізняють і фасонопрядні канати: тригранної, овальної  або якої-небудь іншої форми.

За матеріалом осердя канати розподіляють: з органічним осердям (о. о.), з металевим м'яким осердям із сталевого дроту (м. о. м), що відпалюється, з осердям із канатного сталевого дроту (м. о.), асзбестового шнура (а. о.), пластмас та інших штучних матеріалів (і. о.).

Для надання сталевому канату гнучкості, а також для удержа­ння мастила, що оберігає сталеві дроти каната від кор­розії, в середині каната, в середині сталок або між сталками розташовують прядивне  осердя. ( мал.3.2.1.1).

За видом звивання канати бувають одностороннього (О), хрестового і комбінованого звивання. При односторонньому звиваннідроти в сталках і сталки в канати звиті в одному напрямку, при хрестовій - в різних. При комбінованому звивані частина сталок має лівий, а інша - правий напрям звивання. ( мал.3.2.1.1).

За способом звивання сталеві канати бувають що розкручуються (Р) та що не розкручуються (Н). Для оберігання від розкручування на кінцях канатів накладують перев'язки з 8.. 10 витків м'якого дроту. Таку перев'язку називають маркою.

За напрямом звивання розподіляютьканати правого та лівого звивання.

    За типом сталок канати бувають:

  • з точковим торканням (ТК);

  • з лінійним торканням (ЛК);

  • з точковим і лінійним торканням (ТЛК)(мал.3.2.1.2).

Мал. 3.2.1.2 - Канати за типом сталок:

I - з точковим торканням, I I - з лінійним торканням

У процесі експлуатації каната типу ТК дотичні між собою дроти зрушуються один відносно іншого, що збільшує їх знос і підвищує жорсткість каната. У канатах типу ЛК виключено точкове торкання дротів між шарами всталках, що знижує міру зносу і значно підвищує гнучкість канатів.

Канати типів ЛК і ТЛК, будучи найміцнішими і зно­состійкими, знаходять усе більш широке застосування в промисловості.

У вантажопідіймальних механізмах використовують зазвичайно сталеві канати типів ТК, ЛК і ТЛК, що складаються з шести сталок, з числом дротів 19, 37 і 61.

Канати з числом дротів у сталці 19 -  жорсткі, їх застосовують в основному для відтяжок.

Стропи виготовляють з гнучкіших канатів конструкциії  ЛК 6 36 + 1 о.о. (ГОСТ 7668-80), тобто канат подвійного звивання з шести сталок з 36 дротами в сталці і одного органічного осередя. В металургійних, термічних і інших гарячих цехах застосовують канати з металевим ( м.о.м. або м.о.) або азбестовим осередями (а.о.). Допускається застосування канатів конструкції ТЛК 6х37+1 о.о. по ГОСТ 3079-80.

Із заводу-виробника канати приймають партіями. Партія складається з канатів одного типорозміру в одній одиниці упаковки. Оформляють партію одним документом - паспортом-сертифікатом. Крім того, до каната прикріплюють бирку з позначенням на ній заводських даних.

Якщо паспорт і бирка відсутні, здійснюють випробування каната.Навантаження, при якому настає розрив каната, називають розривним.

Канати вибирають з урахуванням коефіцієнта запасу міцності. Коефіцієнт запасу міцності - це число, що показує, в скільки разів слід зменшити навантаження на канат в порівнянні з граничним навантаженням (розривним зусиллям), щоб переміщення вантажу бу­ло повністю безпечним. Залежно від призначення каната встановлюють різний коефіцієнт запасу міцності.

Для стропів, що піднімають вантажі з обв'язуванням або зачіпкою, вибирають канат з коефіцієнтом запасу міцності 6,0.

Діаметр каната можна виміряти штангенциркулем або визначити шляхом виміру довжини кола, поділивши її на число π (~3,14). Для визначення на робочому місці довжини кола каната слід обмотати його м'яким дротом або тонкою мотузкою щільними рядами 10 разів, а потім виміряти довжину цього відрізку, розділивши ре­зультат на 10.

Кроком звивання називають відстань між витками однієї і тієї ж сталки, що йдуть один за одним, виміряне уздовж осі каната.

У процесі експлуатації канати періодично піддають змащуванню. Перед змащуванням поверхню каната очищають від бруду та іржидротяними щітками і протирають обтиральним матеріалом, змоченим в гасі. При тривалому зберіганні канати перио­дично, не рідше як один разна рік, оглядають і змащують.

Відомості про канати, що знаходяться в експлуатації, заносяться в спеціальний журнал обліку канатів.