S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
Обкладинка

logo slinger

"УВАГА!!!"
З 1.01.2024 р. підтримка даної версії підручника буде припинена.
Власникам з питань продовження роботи звертатись admin@pto.org.ua
  • Реєстрація

2.8. Вимоги «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» до контролю за експлуатацією кранів

Картинка 33 из 15169Вантажопідіймальні машини й пристрої розробляються та експлуатуються у повній відповідності з діючими стандартами.

За сферою дії розрізняють:

  • державні стандарти, які діють на всій території країни і служать для всіх галузейекономіки;

  • галузеві стандарти, що відображаютьспецифіку машини певної галузі, міністерства чи відомства;

  • станда

Крім дотримання відповідності вимогам стандартів, вантажопідіймальні крани слід проектувати, виготовляти, монтувати, ремонтувати, реконструювати, експлуатувати й діагностувати згідно зПравилами будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів Держнаглядохоронпраці України.

Ці Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення, установлення, монтажу, демонтажу, налагодження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації вантажопідіймальних кранів і машин, їх складових частин, а також вантажозахоплювальних органів, пристроїв, тари та колисок.

Картинка 2 из 203Дія цих Правил поширюються на вантажопідіймальні крани всіх типів; крани-екскаватори, призначені для роботи з гаком або електромагнітом; однорейкові візки; ручні та електричні талі; кранові підйомники; лебідки і (або) колиски для підіймання  працівників і (або) вантажу; вантажозахоплювальні органи (гаки, грейфери, вантажопідіймальні електромагніти, кліщові захвати тощо); знімні вантажозахоплювальні пристрої; тару, за винятком спеціальної тари, що застосовується в металургійному виробництві (ковші, мульди, виливниці тощо), у морських і річкових портах, вимоги до якої встановлюються галузевими правилами або нормами; колиски (кабіни) для підіймання людей.

Технічна документація. Кожна вантажопідіймальна машина має бути забезпечена паспортом,   технічним   описом,   інструкцією щодо експлуатації, інструкцією щодо монтажу (якщо потрібен монтаж) та іншою документацією, передбаченою чинними нормативними документами. При цьому можливе й поєднання документів.

Кожен нововиготовлений кран виготовлювач повинен занести до книги обліку машин, що випускаються, і прикріпити на помітному місці табличку з зазначенням типу крана, назви заводу-виготовлювача або його товарного знака, вантажопідйомності, дати випуску та інших відомостей. Табличка з написами має зберігатися протягом усього терміна експлуатації крана. На кожній секції башти й стріли баштового крана проставляють клеймо виготовлювача.

При роботі    необхідно виконувати наступні вимоги:

  • на мосту крана повинні бути з обох боків вивішені таблички з вказівкою його вантажопідйомності, реєстраційного номера  і дати наступного часткового і повного технічного огляду;

  • при русі крана гаки і стропи повинні бути підняті вище за людський зріст;

  • до включення струму в головні троллеї необхідно переконатися у відсутності людей і сторонніх предметів на підкранових шляхах;

  • кран, що працює на відкритому повітрі, після закінчення роботи повинен бути поставлений на противоугонні захоплювачі.

Забороняється:

  • знаходитися на мосту або на візку крана під час його роботи;

  • оглядати, змащувати і ремонтувати кран на ходу.

Машиністи вантажопідіймальних кранів і машин перед початком роботи зобов’язані проводити огляд і перевірку механізмів, металоконструкцій, приладів і пристроїв безпеки, для чого має бути виділений необхідний час.

Обсяг огляду та перевірок установлюється виробничими інструкціями з безпечного ведення робіт машиністами кранів, розробленими відповідно до вимог чинних НД. Результати огляду та перевірки записуються машиністами у вахтовий журнал.

Виходи на кранові колії мостових кранів, що знаходяться в роботі, мають бути замкнені. Допуск персоналу, який обслуговує крани, а також інших працівників на кранові колії та прохідні галереї діючих мостових кранів для проведення ремонтних або будь-яких інших робіт проводиться за нарядом-допуском, який визначає умови безпечного виконання робіт. Наряд-допуск оформляється та видається в порядку та у випадках, установлених на підприємстві. Про наступну роботу повинні бути повідомлені записом до вахтового журналу машиністи кранів всіх змін прогону, цеху, де проводиться робота, машиністи кранів суміжних прогонів (за необхідності), а також інші працівники відповідно до порядку, встановленому на підприємстві.

Вимоги Правил щодо виконання робіт кранами 
в охоронній зоні ЛЕП

Установлення та робота крана стрілового типу біля охоронної зони ПЛ на відстані менше 40 м від ВРУ і крайнього проводу ПЛ, що може перебувати під напругою, проводиться лише за нарядом-допуском, що визначає  безпечні  умови  роботи, і  за наявності  ретельно  розробленого, з урахуванням  технічної послідовності  і  проекту  виробництва  робіт. Наряд видається на виконання робіт на відстані менше 40 м від крайнього проводу лінії електропередачі напругою більше 42В.

Наряд-допуск оформлюється роботодавцем і видається на руки машиністу крана перед початком роботи. Організація проведення робіт поблизу ліній електропередачі, видачі наряду-допуску та інструктажу працівників має визначатися наказом роботодавця та виконавця робіт.Якщо  робота  стрілових  кранів  повинна  проводитися  в  охоронній  зоні  високовольтної  ЛЕП  або  поблизу  проводів, наряд-допуск   видають  за наявності  письмового  дозволу  організації - власника  ЛЕП .    

Установка  і  робота  кранів  здійснюється  під  безпосереднім  керівництвом  особи, відповідальної  за  безпечне  виробництво  робіт  по  переміщенню  вантажів  кранами .

Ця  особа  повинна  контролювати  роботу  машиніста  крана  і  стропальника, забезпечувати  виконання  вказаних  в  наряді-допуску   безпечних  умов  роботи .

Стропальник повинен знати розташування рубильника, що подає напругу на кран.

При виникненні на крані пожежі стропальник повинен відключити джерело електроживлення. У випадках при попаданні людини під дію електричного струму необхідно знеструмити електроустаткування.

Рубильник (автоматичний вимикач) розташований на пункті підключення крана до електричної мережі.

Номер і дата наказу про призначення працівника, відповідального за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів і машин, а також посада, прізвище, ім’я та по батькові та його підпис мають міститися у паспорті крана.