S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
Обкладинка

logo slinger

"УВАГА!!!"
З 1.01.2024 р. підтримка даної версії підручника буде припинена.
Власникам з питань продовження роботи звертатись admin@pto.org.ua
  • Реєстрація
Сторінка 1 із 9

2.1. Класифікація і основні параметри вантажопідіймальних кранів

Картинка 2 из 14558Картинка 18 из 14558

Вантажопідіймальними машинами переміщають по складній  просторовій  траекторії штучні та сипучі вантажі, монтують устаткування промислових підприємств, подають різні будівельні та інші матеріали  до місця їх укладання, обслуговують технологічні процеси в основних і ремонтних цехах підприємств, проводять навантажувально-розвантажувальні операції на складах.

Крани – найбільш поширені вантажопідйомні машини, що відрізняються один від одного конструктивним виконанням та областю застосування.

 До вантажопідіймальних машин (мал. 2.1.1), які обслуговують стропальники, відносяться вантажопідіймальні крани, крани-трубоукладачі, крани-маніпулятори, на які розповсюджуюється дія «Правил  будови  і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів».

Вантажопідіймальна машина – підіймальний механізм (пристрій) циклічної дії, призначений для переміщення в просторі вантажу та (або) працівників. Це можуть бути однорейкові візки, талі, лебідки, кранові підйомники.

Вантажопідіймальний кран – машина циклічної дії, призначена для підіймання та переміщення в просторі вантажу, підвішеного за допомогою гака чи утримуваного іншим вантажозахоплювальним органом.

Кран-маніпулятор – кран стрілового типу, встановлений натранспортному засобі (самохідне шасі, причіп, залізничний спеціальнийрухомий склад тощо) або спеціальній основі, та призначений для навантаження і розвантаження транспортних засобів.

Кран-трубоукладач — це самохідна вантажопідйомна машина з бічною стрілою (2) для підйому, транспортування і монтажу труб. Базовою машиною для крана-трубоукладача зазвичай є гусеничний трактор (1).

  image002

Мал. 2.1. 1  Вантажопідіймальні машини:

1 — гусеничний трактор; 2 — стріла; 3 — краноманіпуляторнаустановка; 4 — транспортний засіб; 5 — вантажозахватний орган; 6 — міст; 7 — вантажний візок; 8 — канат, що несе; 
9 — щогла ; 10 — портал; 11 — башта; 12 — залізнична платформа

Класифікацію кранів проводять за низкою визначальних ознак, а саме:за конструкцією (мостового, стрілового та кабельноготипу); за можливістю переміщення (стаціонарні, самопідйомні, переставні, пересувні, причіпні, самохідні); за  видомвантажозахватних органів (гакові, грейферні, магнітні та ін.); за видом приводу  (ручні, електричні, механічні, гідравлічні, комбіновані, пневматичні).

Картинка 7 из 2383Крани мостового типу  - це крани, у яких вантажозахоплювальний орган (5 на мал. 2.1.1) підвішений до вантажного візка (7), що переміщається по мосту (6). До них відносяться мостові і козлові крани.

Крани кабельного типу - це крани, у яких вантажозахоплювальнийорган підвішений до вантажного візка, що переміщається по канатах, що несуть.До них відносятьсякабельні і кабельно-мостові крани. У кабельного крана канати, що несуть, закріплені у верхній частині опорних щогл  (9).Картинка 16 из 74

Крани стрілового типу  - це крани, у яких вантажозахоплювальний орган підвішений до стріли або до вантажного візка, що переміщається по стрілі. До стрілового типувідносяться портальні, баштові, залізничні і стрілові крани.

Основні параметри вантажопідіймальнихкранів

Вантажопідйомність,Q (т) (мал. 2.1.2), - максимально допустима маса робочого ван­тажу, на підіймання якого на даному вильоті розрахован кран у заданих умовах експлуа­тації. Маса вантажозахоплювальних органів (наприклад, грей­фера) та знімних вантажозахоплювальних при­строїв (траверс, захоплювачів, підхоплювачів) входить у масу вантажу, що підіймається.

Значення вантажопідйомності нормовані ГОСТом 1575 – 87 «Крани вантажопідйомні. Ряди основних параметрів».

Нормальний ряд вантажопідйомностей  (т): 0,025; 0,05; 0,1; 0,125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 140; 160; 200; 225; 250; 280; 320; 360; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250. 

Мал. 2.1.2. Основні параметри вантажопідіймальних кранів:
Q — вантажопідйомність; L — виліт; S — проліт; Н — висота підйому; h - глибина опускання; В— база, К - колія

Виліт  L - відстань по горизонталі від осі обертання поворотної частини крана до вертикальної осі вантажозахоплювального пристрою без навантаження при установці крана на горизонтальному майданчику. Для стрілових самохідних кранів виліт вимірюється з вантажем.

Висота підйому  Н - відстань по вертикалі від рівня стоянки крана до вантажозахоплювального пристрою, що знаходиться у верхньому положенні. Для гаків вона визначається  до опорної поверхні, для іншихвантажозахоплювальних пристроїв – до їх нижньої точки в замкнутому положенні. Для мостових кранів висота підйому приймається від рівня підлоги. Висота підйому визначається без навантаження при установці крана на горизонтальному майданчику.

Глибина опускання  h - відстань по вертикалі від рівня стоянки крана до вантажозахоплювального органу, що знаходиться в нижньому робочому положенні.

Швидкість підйому (опускання)Vп - швидкість вертикального переміщення вантажу в сталому режимі руху. Зазвичай швидкість підйому в сучасних мостових кранах загального призначення складає 25 - 80 м/хв. Крани для масових перевантажувальних робіт можуть мати швидкості до 90-120 м/хв.

Швидкість пересування крана Vк (візка Vт) - швидкість пересування крана (вантажного візка ) в сталому режимі руху. Визначається при пересуванні крана по горизонтальному відрізку шляху з робочим вантажем і при швидкості вітру не більш  3 м/с на висоті 10 м, якщо кран встановлений на відкритому повітрі. Швидкість пересування мостових кранів звичайного призначення складає 100-120 м/хв (швидкість візка  складає – 35-50 м/хв). 

Проліт S - відстань по горизонталі між осями рейок шляху крана, тобто рейкового шляху, по якому переміщається кран. Прольоти мостових кранів повинні бути пов'язані з прольотами будівель.

Виліт і проліт — це параметри, що характеризують величину зони, що обслуговується краном.

Колія К:

  • Для кранів мостового типу – відстань по горизонталі між осями рейок для пересування вантажного візка по мосту крана.

  • Для кранів стрілового типу – відстань між осями рейок або коліс ходової частини крана.

База  В – відстань між вертикальними осями опор крана (передніх і задніх коліс) або осями балансирних візків крана.

Для пересувних кранів розрізняють ще базу виносних опор, що є відстанню між осями крайніх виносних опор.

Комплексною характеристикою крана є режим його роботи, який  враховує характер зовнішніх навантажень і тривалість їх дії.

Допускається призначати режимні групи механізмів (табл 2.1.1) залежно від конструктивних типів крана, їх технологічного призначення з використанням рекомендацій, наведених у додатку до ГОСТу 25835 – 83.

Стропальник повинен знати технічні характеристики обслуговуваних ним кранів. Технічні характеристики крана — це числові значення його параметрів.

Таблиця 2.1.1. - Характеристика механізмів вантажопідіймальних кранів  по групах режиму роботи

Група режиму роботи

Характеристика вантажів

Механізми

1М, 2М, 3М-

легкий

Робота з великими перервами, нечаста робота з вантажами номінальної маси, з малими швидкостями і малим числом включень (до 60 на годину) апаратури управління і електродвигунів (з урахуванням розгонів до неповної швидкості), з малою відносною тривалістю включення (ТВ) %

Допоміжного призначення: підйому і пересування ремонтних кранів і кранів, що працюють в машинних залах; пересування будівельних і портальних кранів, перевантажувальних мостів і башт кабельних кранів; лебідки протиугонних захоплень і інші рідко працюючі механізми

4 М-середній

Робота з вантажами різної маси, з середніми швидкостями, середнім числом включень (до 120 на годину, середньою ТВ%

Підйому і пересування кранів механічних і складальних цехів заводів з середньосерійним виробництвом і кранів ремонтно-механічних цехів; повороту будівельних кранів; електроталі; механізми монтажних кранів на будівництві

5 М-важкий

Постійна робота з вантажами, маса яких близька до номінальної, з високими швидкостями, великим числом включень (до 240 на годину), високою ТВ%

 Технологічних кранів, цехів і складів на підприємствах з великосерійним виробництвом, кранів ливарних цехів і підйому будівельних кранів

6 М-дуже важкий

Постійна робота з вантажами номінальної маси, з високими швидкостями, великим числом включень (до 600 на годину) високою ТВ%

 Технологічнихкранів металургійного виробництва:  підйому і пересування візків; рудних і вугільних перевантажувачів; магнітних і грейферних складських металургійних кранів

Сторінка 1 із 9